U/tU- 

Fosfat

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

tU-Fosfat (dygnssamling av urin)
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk med 20 mL saltsyra (6 mol/L). Förvaras i kyla.
2. Urinvolymen mäts och anges på remissen.
3. Ett vakuumrör (5 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.

U-Fosfat (stickprov)
Urinprovet blandas väl. 5 mL urin sugs upp i ett vakuumrör och skickas till laboratoriet. Provet ska surgöras inom 24 timmar efter att urinprovet har lämnats av patienten. Förvaras i kyla.

Se instruktioner för urinsamling här.
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Dygnsurin: Hållbarhet 6 månader i kyl.
Stickprov: Prov som surgörs på laboratoriet ska analyseras inom 4 dygn.

Referensintervall

U-Fosfat: Referensintervall saknas
tU-Fosfat, vuxna, normalkost: 13 - 42 mmol/dygn
TRP%: 83 - 93 %

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-04-26/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se