P- 

Gentamicin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Vid dosering en gång per dygn rekommenderas provtagning 8 tim efter given dos.
Vid dosering två gånger per dygn rekommenderas provtagning omedelbart före ny dos (dalvärde).
Litiumheparinplasma eller serum.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g.
Plasma är hållbart i kyl i 1 vecka.

Referensintervall

Vid dosering en gång per dygn rekommenderas provtagning 8 tim efter given dos och koncentrationen i plasma/serum bör då inte överstiga 4,0 mg/L för att minska risken för biverkningar. Vid dosering två gånger per dygn rekommenderas provtagning omedelbart före ny dos (dalvärde) och koncentrationen i plasma/serum bör då inte överstiga 2,0 mg/L för att minska risken för biverkningar.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-08-30/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se