Csv- 

Glukos

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Csv (Likvor) 
Svarsfrekvens: Akut 
Provtagningsmaterial
Sterilt likvorrör

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
5 mL, V-b Polypropen Likvor 25188
Provtagning

Spinalvätska tas i rör utan tillsats.

Provhantering, förvaring och transport

Provet transporteras omgående till laboratoriet för analys.
För mer information se Likvorprov praktisk handledning


Referensintervall

Vuxna: Spinal-/plasmaglukoskvoten är normalt > 60 % av värdet för plasmaglukos
Barn: Hos barn < 18 år är kvoten något lägre än hos vuxna, ungefär 60 % av plasmanivån

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-12-16/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se