P- 

GT (Glutamyltransferas)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn rumstemperatur/kyl. Avskild plasma är hållbar 7 dygn i kyl.

Referensintervall

Kvinnor ≤ 40 år: 0,15 - 0,75 µkat/L
Kvinnor > 40 år: 0,15 - 1,2 µkat/L
Män ≤ 40 år: 0,15 - 1,3 µkat/L
Män > 40 år: 0,20 - 1,9 µkat/L

Nyfödda har 6-7 gånger högre nivåer än vuxna. Aktiviteten når vuxennivå efter 5-7 månader.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-04-12/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se