B- 

HbA1c via post (IFCC)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Filterpapper HbA1c via Post (Bräutigam Consulting AB) 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Patienten ska vara diagnostiserad diabetiker innan HbA1c Via Post för användas.

Filterpapper HbA1c Via Post (Bräutigam Consulting AB).
Det är viktigt att instruktionen på remissens baksida följs exakt.
Minsta möjliga provmängd är helt fylld filtercirkel (Obs! Från rejäla bloddroppar). Efter provtagning stoppas provet omedelbart i medföljande plastpåse som försluts väl, provet får ej torka innan detta steg. Provet måste tas måndag-onsdag och aldrig dag före helg.
HbA1c Via Post är avsedd för provtagning i hemmet.
HbA1c Via Post får ej ersätta venprovtagning på svårstuckna patienter. I dessa fall rekommenderas istället kapillärprovtagning i EDTA microtainerrör där minsta provvolym är 250 µL.
Patientinstruktion

Provhantering, förvaring och transport

Provet måste transporteras provtagningsdagen, måndag-onsdag, aldrig dag innan helg.
Provet måste vara laboratoriet tillhanda senast dagen efter provtagningsdag. Filterpappret skall efter ankomst till laboratoriet förvaras i sin plastpåse i frys -70 °C.
Analysen utförs vardagar. Filterpappret är hållbart ca 6 månader i frys -70 °C.

HbA1c Via Post remiss rekvireras via Skåneförrådet. Anmälningsblankett för grafiska svar erhålles på telefon 040-33 14 20.

Referensintervall

< 50 år HbA1c: 27 – 42 mmol/mol
≥ 50 år HbA1c: 31 – 46 mmol/mol
<52 mmol/mol är medicinskt önskvärt mål vid diabetes, dock skall behandlingsmålet sättas individuellt utifrån en klinisk nytto- och riskbedömning.

Diagnosgräns
48 mmol/mol för diabetes typ II.
42-47 mmol/mol är observansområde för patient som riskerar att utveckla diabetes.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-05-03/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se