B- 

HbA1c via post (IFCC)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Filterpapper HbA1c via Post (Bräutigam Consulting AB) 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Filterpapper HbA1c via Post (Bräutigam Consulting AB).
Det är viktigt att instruktionen på remissens baksida följs exakt. Patienten ska vara diagnostiserad diabetiker innan HbA1c via post för användas.
HbA1c via post är avsedd för provtagning i hemmet. Svårstuckna patienter rekommenderas kapillärprovtagning i EDTA microtainerrör där är minsta provvolym 250 µL. Undvik provtagning fredagar och dag före helg.
Minsta möjliga provmängd är fylld filtercirkel.

Provhantering, förvaring och transport

Provet transporteras om möjligt provtagningsdagen. Undvik postgång under helgen.
Filterpappret skall efter ankomst till laboratoriet förvaras i sin plastpåse i frys -20 °C.
Analysen utförs vardagar. Filterpappret är hållbart ca 6 månader i frys -70 °C.

Filterpapper rekvireras via Skåneförrådet. Anmälningsblankett för grafiska svar erhålles på telefon 040-33 14 20. Provet skall helst vara lab tillhanda senast dagen efter provtagningsdag. Undvik provtagning fredagar och dag före helg.

Referensintervall

< 50 år HbA1c: 27 – 42 mmol/mol
≥ 50 år HbA1c: 31 – 46 mmol/mol
<52 mmol/mol är medicinskt önskvärt mål vid diabetes, dock skall behandlingsmålet sättas individuellt utifrån en klinisk nytto- och riskbedömning.

Diagnosgräns
48 mmol/mol för diabetes typ II.
42-47 mmol/mol är observansområde för patient som riskerar att utveckla diabetes.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-03-06/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se