P- 

Lösligt fibrin

Info
Ackrediterad:   
Remiss:  
Svarsfrekvens: Kontakta Koagulationslab tel. 040-336624 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör 5 mL (ljusblå kork).

Provhantering, förvaring och transport

Rören skall fyllas helt. Rör som fyllts mindre än vad som anges ovan analyseras inte.
Centrifugeras inom 60 minuter i 20 minuter, 2000 x g eller 10 minuter 3600 x g före analys. Plasman avskiljs och överförs till plaströr som fryses i -20°C inom 30 minuter. Kan förvaras upp till 2 månader vid -20°C eller analyseras inom 1 timme.

Referensintervall

< 9 mg/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-02-15/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Labmedicin
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se