P- 

Homocystein

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/akut 1 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

OBS! Provet ska centrifugeras så fort som möjligt efter provtagning, alternativt kylas i isvatten och centrifugeras inom en timme. Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g.
Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemperatur/kyl. Avskild plasma är hållbar 4 dygn i rumstemperatur.

Referensintervall

Barn < 15 år: < 10 µmol/L
Gravida: < 10 µmol/L
Vuxna 15 – 65 år: < 15 µmol/L
Äldre > 65 år: < 20 µmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-04-10/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LU, MA, TR, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se