P- 

Transferrinmättnad

Info
Ackrediterad:   
Remiss:  
Svarsfrekvens:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Värdet beräknat från analys av P-Fe och P-TIBC.

Referensintervall

Transferrinmättnad:
Kvinnor ≤ 50 år: 0,10 - 0,50
Kvinnor ≥ 50 år: 0,15 - 0,50
Män: 0,15 - 0,60
Tillförlitliga referensintervall saknas för barn och ungdomar under 18 år.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-07-04/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se