U/tU- 

Kalium

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

tU-Kalium (dygnssamling av urin)
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk utan tillsats. Förvaras i kyla.
2. Urindunken ska inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. Ett vakuumrör (5 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.

U-Kalium (stickprov)
Urinprovet blandas väl. 5 mL urin sugs upp i ett vakuumrör och skickas till laboratoriet. Förvaras i kyla.

Se instruktioner för urinsamling här.
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Urin i väl förslutet rör är hållbart i rumstemperatur eller i kyl i 2 veckor.

Referensintervall

U-Kalium: Referensintervall saknas
tU-Kalium, vuxna, kostberoende: 25 - 125 mmol/dygn

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-11-05/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se