Norovirus genotyp I och II och sapovirus (calicivirus)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:Analyseras dagligen mån-lör på prov som ankommit till laboratoriet före
kl 08.30.
Lågsäsong (sommar och tidig höst) utförs analysen efter behov 2-3 ggr/vecka. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Akut gastroenterit.

Provtagning

Faeces i faecesburk med sked fylls till 1/4.
Burken ska alltid skickas i medföljande transporthylsa.
Både faecesburk och transporthylsa ska märkas med personuppgifter och provtagningsdatum.

Se även Patientinstruktion

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-10-02/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se