Norovirus genotyp I och II och sapovirus (calicivirus)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:Analyseras dagligen måndag-lördag på prov som ankommit till laboratoriet före
kl 08.30.
Lågsäsong (sommar och tidig höst) utförs analysen efter behov 2-3 ggr/vecka. 
Provtagningsmaterial
Faeces burk och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk 19530
Burk med sked och transporthylsa för faeces.
Provet ska transporteras i transporthylsa.
Indikation

Akut gastroenterit.

Provtagning

Faeces: Faecesburk med sked fylls till 1/4.
Burken ska alltid skickas i medföljande transporthylsa.
Både faecesburk och transporthylsa ska märkas med personuppgifter och provtagningsdatum.

Se även "Läs mer" och Patientinstruktion

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Övrig information

Analyseras ej som enskild analys. Ingår i Gastroenteritpanel virus

Ackrediterad för provtypen faeces. Om kräkning används som provmaterial nedsätts analysens känslighet.

Rotavirus kan ge liknande symptom som norovirus/sapovirus och också orsaka utbrott på sjukhus och vårdhem och via livsmedel.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-05-18/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se