P- 

Karbamazepin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma. Prov skall tas omedelbart före nästa dosering vid steady state behandling, så kallat dalvärde.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g (rumstemperatur).
Plasma är hållbart i kyl i 7 dagar, i frys (-20 °C) i 4 veckor.

Referensintervall

Terapeutiskt intervall 20 - 40 µmol/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2014-03-14/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se