P- 

Karbamazepin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-Heparin med gel (plasma ljusgrön kork). Prov skall tas omedelbart före nästa dosering vid steady-state behandling, så kallat dalvärde.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 200 x g (rumstemperatur).
Plasma är hållbart i rumstemperatur i 2 dagar, i kyl i 7 dagar och i frys (-20 °C) i 4 veckor.

Referensintervall

Terapeutiskt intervall 20 - 40 µmol/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-01-08/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se