U-/tU- 

Klorid

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

Dygnssamling av urin
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk utan tillsats. Förvaras i kyla.
2. Urinvolymen mäts och anges på remissen.
3. Ett vakuumrör (5 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.

Provhantering, förvaring och transport

Urin i väl förslutet rör är hållbart i rumstemperatur eller i kyl i 1 vecka, i frys (-20 °C) 1 år.

Referensintervall

U-Klorid: Referensintervall saknas
tU-Klorid, vuxna, kostberoende: 110 - 250 mmol/dygn.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-04-26/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se