P- 

Kortisol

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma (ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid c:a 2 000 x g (rumstemperatur). Plasma är hållbart 4 dygn i kyl (2-8°C) och 12 månader i frys (-20°C).

Referensintervall

Kl. 06.00-10.00: 133 - 537 nmol/L
Kl. 16.00-20.00: 68 - 327 nmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-01-20/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se