P- 

LDL-Kolesterol

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i kyl.
Avhällt plasma är hållbart 7 dygn i kyl.

Analysen utförs även som del av lipoproteinstatus (fP-TG, P-Kolesterol, P-LDL-Kolesterol och P-HDL-Kolesterol).

Referensintervall

≤ 30 år: 1,2 - 4,3 mmol/L. Åldersberoende.
31 - 50 år: 1,4 - 4,7 mmol/L
> 50 år: 2,0 - 5,3 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-09-07/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se