U-/tU- 

Magnesium (Mg)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Provtagning

Plaströr, 10 mL.

Dygnssamling av urin
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk med 20 mL saltsyra (6 mol/L). Förvaras i kyla.
2. Urinvolymen mäts och anges på remissen.
3. Ett plaströr (10 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.

Se instruktioner för urinsamling här.
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Hållbarhet i kyl 3 dygn.

Referensintervall

U-Magnesium: Referensintervall saknas
tU-Magnesium, vuxna, kostberoende: 2,5 – 7,5 mmol/dygn.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-04-26/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se