Enterovirus RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:


Analyseras vardagar på prov som ankommit till laboratoriet före kl. 08.30. Under högsäsong utförs analysen även lördagar. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
VCM provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna,
svalg
Standard 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx,
uretra
Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
SST gelrör (guldgul kork) 7 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 5 mL Koagulationsaktivator och gel 6597
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Generell enterovirus: Misstanke om enterovirusinfektion vid meningit eller encefalit, sepsisliknade sjukdomsbild hos spädbarn, blåsor i handflator, fotsulor och mun, utslagssjukdom, förkylningssjukdom, ögoninfektioner (konjunktivit), hjärtmuskelinflammationer (myokardit), perikardit samt slappa förlamningar.

EV-D68: Vid frågeställning EV-D68 på enteroviruspositiva prov.

Provtagning

Faeces i burk med sked fylls till ¼ med faeces.
Se även Patientinstruktion

Sekret från svalg, nasofarynx, konjunktiva eller blåsa tas med VCM provtagningsset. Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Biopsier transporteras i 1-2 mL steril koksaltlösning i sterilt plaströr.

Likvor i sterilt plaströr med konisk botten. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.
Likvorprov - praktisk handledning

BAL i sterilt plaströr. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

Urin i vacuumrör med brun kork för urin. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

EDTA-plasma 6 mL eller serum SST-rör 5 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Proven förvaras kylt i väntan på transport.

Övrig information

Önskas analys av EV-D68 vid positivt svar ska detta anges specifikt på remissen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-10-31/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se