P- 

Myoglobin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemperatur/kyl.
Avhälld plasma är hållbar 7 dygn i kyl.

Referensintervall

Kvinnor: 25 - 58 µg/L
Män: 28 - 72 µg/L

Övrig information

I Ystad används remiss rutin/akut 2 och analysnamnet anges i rutan ”Meddelande till laboratoriet/provtagarens telefonnummer”. Använd plasmaröret (li-heparin, ljusgrön kork) med etikett ”Läkemedel/Allmän-/immunokemi” och det går utmärkt att samtidigt beställa andra analyser på samma remiss.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-04-24/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, TR, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se