U/tU- 

Natrium

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Provtagning

Plaströr, 10 mL.

tU-Natrium (dygnssamling av urin)
1. Urin samlas under 24 timmar i en dunk utan tillsats. Förvaras i kyla.
2. Urinvolymen mäts och anges på remissen.
3. Ett plaströr (10 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet.

U-Natrium (stickprov)
Urinprovet blandas väl. 10 mL urin överförs till ett plaströr vilket skickas till laboratoriet. Förvaras i kyla.

Provhantering, förvaring och transport

Urin i väl förslutet rör är hållbart i rumstemperatur eller i kyl i 2 veckor.

Referensintervall

U-Natrium: Referensintervall saknas.
tU-Natrium, vuxna, kostberoende: 150 - 300 mmol/dygn.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-07-03/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se