P- 

PK (INR) (protrombinkomplex)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (ljusblå kork).

Provhantering, förvaring och transport

Förvaring i rumstemperatur. Ej långtidsförvaring i kyl. Prov är hållbart i 24 timmar som helblod eller plasma.
Centrifugering 2000 x g i 20 minuter. Om prov inte kan analyseras inom 24 timmar fryses plasman.

Referensintervall

Vuxna och barn > 4 veckor: INR < 1,2

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-10-23/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se