P- 

Salicylat

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma eller serum. Även EDTA-plasma kan användas. Möjligheterna att ta provet kapillärt har ej testats.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g (rumstemperatur).
Plasma är hållbart i kyl i två veckor.

Referensintervall

Terapeutiskt intervall, vuxna: 1,1 – 2,2 mmol/L.
Hos vuxna kan lindriga förgiftningssymtom ses vid 2,5 mmol/L och allvarliga vid 3,5 mmol/L. Hos barn ses allvarliga förgiftningar redan vid 2 mmol/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2013-05-28/SHu
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se