P- 

T4 fritt (Tyroxin fritt)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2, Special 1 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma eller serum. Även EDTA-plasma kan användas. Möjligheterna att ta provet kapillärt har ej testats.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid cirka 2 000 x g (rumstemperatur).
Prover som varit frysta, mixas och centrifugeras (10 minuter 2 000 x g) före analys.
Plasma är hållbart 7 dygn i kyl (2-8º C) och 1 månad i frys (-20º C). Prov kan bara frysas en gång.

Referensintervall

Vuxna och barn över 1 år: 12-22 pmol/L

Övrig information

Fritt T4 kommer att ersätta fritt T3 som automatisk tilläggsanalys vid sänkt TSH-nivå. Liksom tidigare kommer fritt T4 också att utföras som tilläggsanalys vid förhöjt TSH.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2013-08-19/SHu
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se