P- 

T4 fritt (Tyroxin fritt)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2, Special 1 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C).

Referensintervall

0 - 6 dagar: 11-32 pmol/L
> 6 dagar - 3 månader: 12-28 pmol/L
> 3 – 12 månader: 12-26 pmol/L
> 1 - 6 år: 12-23 pmol/L
> 6 – 11 år: 13-22 pmol/L
> 11 – 20 år: 13-21 pmol/L
> 20 år: 12-22 pmol/L

Övrig information

Vid TSH <0,4 eller >3,7 sker automatisk analys av T4 fritt.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-10-26/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se