P- 

TIBC (Järnbindande kapacitet, total)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma. Provtagning ska utföras på morgonen eftersom plasmajärn uppvisar en relativt stor dygnsvariation med högre värde på morgonen.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g (rumstemperatur). Plasma är hållbart i rumstemperatur eller kyl 8 dygn.

Referensintervall

TIBC:
< 18 år: 30 - 70 µmol/L
≥ 18 år: 47 - 80 µmol/L
I nyföddhetsperioden ses högre värden.

Transferrinmättnad:
Kvinnor ≤ 50 år: 0,10 - 0,50
Kvinnor ≥ 50 år: 0,15 - 0,50
Män: 0,15 - 0,60
Tillförlitliga referensintervall saknas för barn och ungdomar under 18 år.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-06-09/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se