P- 

TIBC (Järnbindande kapacitet, total)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Provtagning ska utföras på morgonen eftersom plasmajärn uppvisar en relativt stor dygnsvariation med högre värde på morgonen.
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemperatur/kyl. Avhälld plasma är hållbar 8 dygn i rumstemperatur/kyl.

Referensintervall

TIBC:
< 18 år: 30 - 70 µmol/L
≥ 18 år: 47 - 80 µmol/L
I nyföddhetsperioden ses högre värden.

Transferrinmättnad:
Kvinnor ≤ 50 år: 0,10 - 0,50
Kvinnor ≥ 50 år: 0,15 - 0,50
Män: 0,15 - 0,60
Tillförlitliga referensintervall saknas för barn och ungdomar under 18 år.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-05-29/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se