Meningitagens DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:Utförs vardagar, samt lördagar och helgafton av prov som ankommer laboratoriet senast kl 14.00. Svar ges tidigast samma dag provet ankommit till lab.  
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Indikation

Misstanke om bakteriell meningit orsakad av Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae och Neisseria meningitidis.

Provtagning

Likvor i sterilt rör. Likvorprov - praktisk handledning

För DNA-påvisning krävs 0,5 mL likvor.

Prov för odling bör skickas separat.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.

Övrig information

För telefonsvar anges tillgängligt telefonnummer på remissen.

Analysen kan även användas för påvisning av angivna bakterier från andra typer av provmaterial än likvor. Vävnader, EDTA-blod vid sepsis, material från otitis media, pleurasekret, med flera punktat, samt sekret från luftvägar.

Analysen är endast ackrediterad för likvor.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-11-07/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se