Meningitagens DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:


Utförs vardagar, samt lördagar och aftnar av prov som ankommer laboratoriet senast kl 14.00. Svar ges tidigast samma dag provet ankommit till lab. Se även Läs mer. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Indikation

Misstanke om bakteriell meningit orsakad av Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae och Neisseria meningitidis.

Provtagning

Likvor samlas upp i sterilt rör med konisk botten. Likvorprov - praktisk handledning

För att resultatet från undersökningen skall kunna meddelas omgående efter analysen, krävs att det telefonnummer där patientansvarig kan nås, anges på remissen.

Prov för odling bör skickas separat.

För DNA-påvisning krävs 0,5 ml. För att kunna utföra samtliga analyser (odling inkl Tb-odling, direktmikroskopi, antigenpåvisning och DNA-påvisning) krävs totalt 4 ml.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-06-11/sj
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se