P- 

TSH (Tyrotropin)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2, Special 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. Centrifugerat prov är hållbart i 14 dygn i kyl. Vid längre tids förvaring avhälls provet till ett nytt tomt plaströr och fryses (-20 °C). Hållbarhet 24 månad i frys (-20 °C). Prov kan bara frysas en gång.

Referensintervall

0 - 6 dagar: 0,70-15 mIE/L
> 6 dagar - 3 månader: 0,72-11 mIE/L
> 3 - 12 månader: 0,73-8,4 mIE/L
> 1 - 6 år: 0,70-6,0 mIE/L
> 6 – 11 år: 0,60-4,8 mIE/L
> 11 – 20 år: 0,51-4,3 mIE/L
> 20 år: 0,40-3,7 mIE/L

Övrig information

Vid TSH <0,4 eller >3,7 sker automatisk analys av T4 fritt.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-11-27/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se