P- 

Urea

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur eller kyl.

Referensintervall

< 5 år: 1,7 - 5,0 mmol/L
5-18 år: 1,7 - 7,3 mmol/L
Kvinnor 18 - 50 år: 2,6 - 6,4 mmol/L
Kvinnor > 50 år: 3,1 - 7,9 mmol/L
Män 18 - 50 år: 3,2 - 8,1 mmol/L
Män > 50 år: 3,5 - 8,2 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-02-13/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se