P- 

Urea

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Plasma är hållbart 7 dygn i rumstemperatur eller kyl.

Referensintervall

6 månader – 1 år: 2,1 – 6,5 mmol/L
1 – 11 år: 3,1 – 7,8 mmol/L
11 – 18 år: 2,7 – 7,1 mmol/L
Kvinnor 18 – 50 år: 2,6 – 6,4 mmol/L
≥ 50 år: 3,1 – 7,9 mmol/L
Män 18 – 50 år: 3,2 – 8,1 mmol/L
≥ 50 år: 3,5 – 8,2 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-05-04/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
SKÅNE
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se