Pt- 

Svett-test (Nanoduct med konduktivitetsmätning)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Vardagar 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Undersökningen utförs efter tidsbeställning på Provtagnings-/Funktionsenheterna i Helsingborg och Malmö dit också remiss sänds (se kontaktinformation nedan). Funktionsenheten kallar patienten via PASIS inför besöket.

Referensintervall

Svett-konduktiviet < 50 mmol/L (NaCl-ekvivalenter)
Vid värden över referensintervallet rekommenderas nytt Svett-test (Macroduct) med kloridmätning.

Övrig information

Svett-test används vid utredning av misstanke på cystisk fibros. Vid remittering av patient för svett-test vilar informationsansvaret om anledningen till undersökning på remittenten. Med Nanoduct-tekniken stimuleras en hudyta med pilokarpin och konduktiviteten mäts i bildat svett direkt på huden. Svett-konduktivitet ger ca 15 mmol/L högre värden än Svett-klorid eftersom bidraget från samtliga joner i svett mäts.
Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-03-27/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG/MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se