B- 

Malariaplasmodier mikroskopering

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör lila kork.
Under eller genast efter febertopp. Prov som transporteras från enhet utanför sjukhuset ska åtföljas av blodutstryk samt "tjock droppe”. På remiss ska anges eventuell utlandsvistelse och profylax.

Provhantering, förvaring och transport

Provet skall vara på laboratoriet inom 1 timme.

Referensintervall

Negativt

  Senast uppdaterad/signatur
2012-03-14/SHu
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
291  85 KRISTIANSTAD
Kontakt
Telefon 044-309 19 30 
Fax 044-309 18 82 
E-post Labmedicin@skane.se