B- 

Mikrofilaria

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Vardagar 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör (lila kork).

Provhantering, förvaring och transport

Prov transporteras omgående till laboratoriet.
Prov bör, på grund av parasitens livscykel, tas dels dagtid (ca 10.00-14.00) och dels nattetid (ca 22.00-02.00) beroende på vilken filaria man misstänker.

Referensintervall

Negativt

  Senast uppdaterad/signatur
2014-11-24/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
291  85 KRISTIANSTAD
Kontakt
Telefon 044-309 19 30 
Fax 044-309 18 82 
E-post Labmedicin@skane.se