P- 

Osmolalitet

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/akut 1 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork).

Längre svarstider i Helsingborg

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Blodprovet kan förvaras i rumstemperatur i 4 timmar.
Om provet inte kan vara laboratoriet tillhanda inom denna tid måste provet centrifugeras.
Plasma kan förvaras i kyl 1 vecka. Plasma får ej frysas.

Referensintervall

275 – 300 mOsm/kg

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-01-27/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se