F- 

Parasiter

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Vardagar 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

1 tsk faeces i rör innehållande SAF-lösning (erhålls från laboratoriet - Klinisk kemi Kristianstad).
Genomskinlig taperemsa för enterobius. Upprepade prov (minst ett dygns mellanrum) kan behövas.

Provhantering, förvaring och transport

I kyskåp är Cystor hållbart 14 dagar. Maskägg i flera månader.

Referensintervall

Negativt.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-08-15/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
291  85 KRISTIANSTAD
Kontakt
Telefon 044-309 19 30 
Fax 044-309 18 82 
E-post Labmedicin@skane.se