Herpes simplex virus (HSV) DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:Analyseras måndag-fredag med svar samma dag för prov som ankommit till laboratoriet före kl. 08.30 samt för likvorprov som ankommit innan kl. 13.00. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
VCM provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna,
svalg
Standard 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx,
uretra
Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om infektion orsakad av herpes simplex virus typ 1 (HSV-1) eller typ 2 (HSV-2), såsom blåsbildning på hud eller slemhinnor, genitala sår, keratit, konjunktivit, pneumonit, meningit, encefalit, samt i allvarlig systemsjukdom hos nyfödd eller immunsupprimerad.

Provtagning

Sekret eller material från hud, slemhinnor, konjunktiva eller blåsor tas med VCM provtagningsset med flockad pinne. Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.

Skrap från kornea.

Likvor i sterilt plaströr med konisk botten. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL. Likvorprov - praktisk handledning

BAL i sterilt plaströr. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

Urin i vacuumrör med brun kork för urinprov. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

EDTA-plasma i EDTA-rör.

Glaskroppsvätska i sterilt plaströr. Minsta provvolym är 0,3 mL, helst mer än 0,4 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.
Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Övrig information

Alla likvorprover och alla pinnprov från hudaffektioner undersöks rutinmässigt för både herpes simplex virus och varicella zoster virus.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-05-23/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se