Respiratoriskt syncytialvirus (RSV) RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:


Högsäsong:
måndag-lördag på prov som ankommit till laboratoriet före kl. 08.30 besvaras samma dag.
Lågsäsong: 2-3 gånger i veckan. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
VCM provtagningsset nasofarynx för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Nasofarynx Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Trachealsugset

Provmateriel Art. Nr
Sugset 14696
Indikation

Misstanke om infektion med respiratoriskt syncytialvirus (RSV).

Provtagning

Nasofarynxaspirat taget med sugset i sterilt plaströr.

Nasofarynxsekret taget med VCM provtagningsset. Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Bronkialsköljvätska i sterilt plaströr.

Se Illustrerad anvisning för provtagning

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.

Övrig information

Undersökningen utförs som en del av diagnostiska paket för Luftvägsvirus - influensa, RSV och humant metapneumovirus

Se även Snabb-PCR Influensa A och B samt RS-virus

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-11-22/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se