Respiratoriskt syncytialvirus (RSV) RNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:


Högsäsong:
måndag-lördag på prov som ankommit till laboratoriet före kl. 08.30 besvaras samma dag.
Lågsäsong: 2-3 gånger i veckan. 
Provtagningsmaterial
VCM provtagningsset nasofarynx för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Nasofarynx Minitip 25 482
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Trachealsugset

Provmateriel Art. Nr
Sugset 14696
Indikation

Misstanke om infektion med respiratoriskt syncytialvirus (RSV).

Provtagning

Nasofarynxaspirat taget med sugset i sterilt plaströr.

Nasofarynxsekret taget med VCM provtagningsset. Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Bronkialsköljvätska i sterilt plaströr.

Se Illustrerad anvisning för provtagning nasofarynxsekret och nasofarynxaspirat för
viruspåvisning

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt.

Övrig information

Undersökningen utförs som en del av diagnostiska paket för Luftvägsvirus - influensa, RSV och humant metapneumovirus

Se även Snabb-PCR Influensa A och B samt RS-virus

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-11-22/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se