Sterilkontroll av injektionslösningar etc.

Info
Ackrediterad:   
Remiss:
Multiresistenta bakterier/Hygien 
Svarsfrekvens:Positiv odling telefonbesvaras. Ange tillgängligt telenummer på remissen. 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Hela orginalförpackningen (ampull, infusionsflaskan etc.) insändes med lämpligt emballage.
- ange på remissen att sterilkontroll önskas.
- ange namn och födelsedata på den eventuellt berörda patienten.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras och transporteras kylt.

  Senast uppdaterad/signatur
2015-05-19/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se