Vattenprov Odling

Info
Ackrediterad:  
Remiss:
Multiresistenta bakterier/Hygien 
Svarsfrekvens:

Utförs vardagar. Svar tidigast efter 7 dygn. 
Provtagningsmaterial
Flaska för vattenanalyser

Flaska Användning Tillsats Klinisk mikrobiologi
500 mL Vattenanalys Ingen Substratavd 046-176810
substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Steril flaska för vattenanalyser
Indikation

- RO (reverse)-vatten, som är ultrafiltrerat och behandlat med RO, användes kliniskt för dialysbehandling.
- Hemodialysvätska = RO-vatten + dialysat
- Hemofiltrationsvätska
- Destillerat, avjoniserat vatten för laboratorieändamål
- Diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop

Provtagning

Ca 500 mL vatten i steril plastflaska.

Utskick av provtagningsmateriel sker genom laboratoriets försorg. En steril 500 mL plastflaska packas i transportbox avsedd för flaskor. Transportboxen är försedd med kylklamp, absorberande material och vändbart adresskort. Adresskortet är på ena sidan märkt med beställarens adress och på andra sidan med laboratoriets adress.

Provtagning sker genom rutiner fastställda av varje enskild klinik eller beställare.

Ange på remissen varifrån vattnet är taget.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport. Transportera prov snarast till laboratoriet.

Om transporttiden beräknas överstiga 4 timmar skall proverna förvaras i kyla 4 - 8°C.
Mellan provtagning och analys bör tiden inte överstiga 10 timmar för ett kylt prov.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-06-12/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se