Quantiferon (TB Gold Plus) Tuberkulos

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Digital, Serologi 
Svarstid:Analysen utförs dagligen. Svar nästkommande vardag efter att provet anlänt till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Quantiferon Tuberkulos - provtagningsset

Provmateriel Användning art nr
Set med fyra rör Quantiferon-analys 26 107
Indikation

Påvisning av latent turberkulos. Se även "Läs mer".

Vid misstanke på aktiv tuberkulos bör sedvanliga prov för påvisande av mykobakterier tas, eftersom quantiferon är negativ hos många (10-20%) patienter med aktiv tuberkulos. Se Mykobakterier.

Provtagning

Quantiferon provtagningsset med fyra vakuumrör avsedda specifikt för testet.
Fyllning av blodrören behöver inte följa den ordning som rören står i förpackningen.

De fyra rören fylls med blod till den svarta markeringen (1 mL, måste vara inom 0,8-1,2 mL).
Denna volym nås automatiskt, men man måste ibland vänta några sekunder extra för att svarta markeringen ska nås. Används venprovtagningsset med slang kan slaskrör (rött rör) användas för att undvika att luften i slangen kommer ner i rören och försvårar fyllnad.

Efter provtagning ska rören vändas 10 gånger, precis så mycket att hela innerytan av röret täcks av blod.
Rören får inte skakas kraftigt!

OBS!
- En remiss för alla fyra rören. Viktigt att ni sätter rätt etikett på rätt rör. Följ färgkodningen.
- Ange datum och klockslag, samt om rören inkuberats vid 37° C eller ej. Dessa uppgifter måste anges på remissen för att analys ska utföras.

Provhantering, förvaring och transport

Två alternativ finns:

Alt 1. Skicka rören genast, i rumstemperatur till Laboratoriemedicin Bas, LUND.
Rören måste nå lab inom 16 timmar från provtagningstillfället, måndag-fredag.
Kryssa i på remissen: Proven är Ej inkuberade.

Alt 2. Rören inkuberas stående i 37° C i 16-24 timmar. Centrifugera sedan rören vid 2000-3000g i 10-15 minuter. Skicka rören, i rumstemperatur till Laboratoriemedicin Bas, LUND. Ska nå lab måndag-fredag.
Kryssa i på remissen: Proven är inkuberade 37° C 16-24 tim, samt ange datum och tid.

Proverna skickas i rumstemperatur som enstaka prov, se instruktion: Transport av prov utanför sjukhusområdet - Enstaka prov via Regionservice.

Använd gärna förtryckt adresslapp: Transport av Quantiferon-prover

Referensintervall

>0,35 iu/mL är ett positivt resultat.
Det bör dock noteras att resultat som är 0,20-0,99 iu/ml är osäkra och att nytt prov kan då ge säkrare information.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-08-21/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se