Quantiferon (TB Gold Plus) Tuberkulos

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Serologi/ Virologi 
Svarsfrekvens:Analysen utförs dagligen. Svar nästkommande vardag efter att provet anlänt till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
Quantiferon Tuberkulos - provtagningsset

Provmateriel Användning art nr
Set med fyra rör Quantiferon-analys 26 107
Indikation

Påvisning av latent turberkulos. Se även "Läs mer".

Vid misstanke på aktiv tuberkulos bör sedvanliga prov för påvisande av mykobakterier tas, eftersom quantiferon är negativ hos många (10-20%) patienter med aktiv tuberkulos. Se Mykobakterier.

Provtagning

Quantiferon provtagningsset med fyra vakuumrör avsedda specifikt för testet.
Fyllning av blodrören behöver inte följa den ordning som rören står i förpackningen.

De fyra rören fylls med blod till den svarta markeringen (1 mL, måste vara inom 0,8-1,2 mL).
Denna volym nås automatiskt, men man måste ibland vänta några sekunder extra för att svarta markeringen ska nås. Används venprovtagningsset med slang kan slaskrör (rött rör) användas för att undvika att luften i slangen kommer ner i rören och försvårar fyllnad.

Efter provtagning ska rören vändas 10 gånger, precis så mycket att hela innerytan av röret täcks av blod.
Rören får inte skakas kraftigt!

OBS!
- En remiss för alla fyra rören.
- Ange datum och klockslag, samt om rören inkuberats vid 37° C före transporten. Dessa uppgifter måste anges på remissen för att analys ska utföras.

Provhantering, förvaring och transport

Två alternativ finns:

Alt 1. Skicka rören genast, i rumstemperatur till Klinisk mikrobiologi, Lund.
Rören måste nå lab inom 16 timmar från provtagningstillfället, måndag-fredag.

Alt 2. Rören inkuberas stående i 37° C i 16-24 timmar. Centrifugera sedan rören vid 2000-3000g i 10-15 minuter och skicka rören till lab. Ska nå lab måndag-fredag.
Ange på remissen att rören inkuberats vid 37° C före transport.

För provtagare inom Skåne:
Ej inkuberade prover, se Alt 1, skickas i rumstemperatur i separata förpackningar med Regionservice, se instruktioner på Vårdgivare Skåne, Labmedicin: Transport med Regionservice; För transport med enstaka prover.

OBS! Adress på påsen ska vara: Klinisk mikrobiologi LUND

Referensintervall

>0,35 är positiv.
Det bör dock noteras att resultat som är 0,20-0,99 iu/ml är osäkra och att nytt prov kan då ge säkrare information.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-10-05/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se