P- 

NT-proBNP

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen  
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemperatur/kyl. Avskild plasma är hållbar 6 dygn i kyl.

Referensintervall

Kvinnor: < 60 år: < 150 ng/L
Kvinnor: > 60 år: < 300 ng/L
Män: < 60 år: < 100 ng/L
Män: > 60 år: < 300 ng/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-08-31/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Ansvar: Klinisk kemi och farmakologi
Adress
Ansvar: Klinisk kemi och farmakologi
Utförare: Laboratoriemedicin Bas
  LU, YS
Kontakt
Telefon
Fax
E-post Labmedicin@skane.se