P- 

NT-proBNP

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Akut och Dagligen  
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma eller serum. Även EDTA-plasma kan användas. Möjligheterna att ta provet kapillärt har ej testats.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid cirka 2 000 x g (rumstemperatur).
Prover som varit frysta, mixas och centrifugeras (10 minuter 2 000 x g) före analys.
Plasma är hållbart 6 dygn i kyl (2-8º C) och 24 månader i frys (-20º C).

Referensintervall

Kvinnor: < 60 år: < 150 ng/L
Kvinnor: > 60 år: < 300 ng/L
Män: < 60 år: < 100 ng/L
Män: > 60 år: < 300 ng/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2013-05-28/SHu
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS, ÄN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se