P- 

Teofyllin

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 1 
Svarsfrekvens: Akut och dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma eller serum. Även citrat-, och EDTA-plasma kan användas. Möjligheterna att ta provet kapillärt har ej testats.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 100 x g (rumstemperatur).
Serum är hållbart i kyl i en vecka, i frys (-20 °C) i två månader.

Referensintervall

Ej påvisbart.
Terapeutiskt intervall 55 - 110 µmol/L.
Vid samtidig behandling med ß2-stimulerare justeras intervallet nedåt till cirka 40 - 80 µmol/L.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-06-07/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se