Epstein-Barr virus (EBV) DNA kvantifiering

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:
Analyseras
2 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Misstanke om primär eller reaktiverad EBV infektion.
Kompletterande diagnostik vid osäkert serologiskt resultat.
Misstanke om EBV meningo-encephalit.
Misstanke om immunoproliferativt syndrom.
Monitorering av EBV viremi hos immunsupprimerade patienter.

Provtagning

EDTA-plasma (rör med lila kork, 7 mL).

Likvor i sterilt plaströr med konisk botten. Minsta provvolym är 0,25 mL, helst mer än 0,4 mL.
Likvorprov - praktisk handledning

Sekret från hals tas med VCM provtagningsset med flockad pinne. Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.

Biopsier i 1-2 mL steril koksaltlösning i sterilt plaströr.

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras kylt.

Övrig information

Undersökningen bör kompletteras med EBV serologi om patientens serologiska EBV status är okänt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-11-01/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se