BK-virus (BKV) DNA-påvisning Kvantifiering

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Serologi/Virologi 
Svarsfrekvens:
Analyseras 2-3 ggr/vecka 
Provtagningsmaterial
PPT-rör (pärlemofärgad kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL EDTA + gel 16428
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 26793
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Hemorragisk cystit.
Misstanke reaktiverad BK-virus (BKV) infektion (nefropati) och monitorering av BKV hos immunsupprimerade patienter.

Provtagning

- EDTA-rör/PPT-rör
- vacuumrör med brun kork för urinprov. Minsta provvolym är 0,25 mL, helst mer än 0,4 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras kylt.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2015-05-19/acbbms
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se