P- 

Paracetamol

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1 
Svarsfrekvens: Akut o Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g (rumstemperatur).
Plasma är hållbar två dygn i kyl.

Referensintervall

Indikation för behandling med antidot är beroende av såväl plasmanivå som tid efter exponering.
För tolkning av resultat, se FASS.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2017-07-03/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se