U- 

Etylglukuronid (EtG) (sållning)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 2 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

Provet tages i ett 10 mL plaströr eller annat provtagningskärl av plast med lock.
Urinprovstagningen skall ske under betryggande former, så att manipulering av provet ej kan ske.
Minsta urinmängd: 10 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Urinprovet kan förvaras i kyl 7 dygn, därefter i frys -20 °C.
Vid transport till laboratoriet behöver provet inte kylas.

Referensintervall

Negativt (< gränsvärde <0,5 mg/L)

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2016-08-10/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se