P- 

Faktor VIIa rTF

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Konsult 
Svarsfrekvens: Vid behov 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör 5 mL (ljusblå kork).

Citratblod (1 del 0,109 M Na-citrat + 9 delar blod) tas genom venpunktion på sedvanligt sätt i vacutainerrör med blå kork. Kapillärprovtagning är inte möjlig. Provvolym: 500 µL plasma.
Vid längre transport skickas plasman förpackad i kolsyreis.

Analysen utförs endast efter telefonkontakt med koagulationslaboratoriet på telefon 040 - 336624, 332394.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugeras inom 60 minuter i 20 minuter, 2000 x g eller 10 minuter 3600 x g före analys. ¨
Plasman avskiljs och överförs till plaströr som fryses i -20 °C inom 30 minuter.
Kan förvaras upp till 2 månader vid -20 °C eller analyseras inom 1 timme.

Referensintervall

Saknas

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2014-04-08/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se