L- 

Nitrosoaminer (NOC) i luft

Info
Ackrediterad:   
Remiss: WebbRemiss eller TLV2.5 
Svarsfrekvens: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Övrig information

Vi analyserar difenylnitrosoamin, dibutylnitrosoamin, dietylnitrosoamin, dimetylnitrosoamin, dipropylnitrosoamin, metyletylnitrosoamin, morfolinnitrosoamin, piperidinnitrosoamin och pyrrolidinnitrosoamin.

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2017-04-24 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 63 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se