P- 

Plasma-Hemoglobin (Hb)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör 5 mL (plasma, lila kork). 1200 µL plasma.

Provhantering, förvaring och transport

Rör skall transporteras i rumstemperatur (ej rörpost) och vara laboratoriet tillhanda inom 1 timme efter provtagning. EDTA-röret centrifugeras vid 2000 x g i 10 minuter, senast en timme efter provtagningen. Plasma avskiljs och hälls över i nytt rör direkt efter centrifugering. Inga blodkroppar får finnas kvar i plasman. Plasma förvaras i kyl upp till 2 dygn och får inte frysas.

Referensintervall

< 0,05 g/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-05-21/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se