S/B- 

Calciumjon

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/akut 
Svarstid: Akut och Dagligen/Vardagar 
Provtagningsmaterial
Blodgassprutor

Information om sprutorna finns under Provtagning
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3.5 mL Koagulationsaktivator och gel 222
Vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Venösa Ca-jon tas i SST, gelrör (guldgul kork). Röret ska vara fullt. Får ej avkorkas före analys.

Kapillärt prov tas i blodgaskapillär, Clinitubes och ska vara lab tillhanda inom 10 minuter.

Blodgassprutan finns med eller utan kanyl, Pico 50 (för aspiration), Pico 70 (självfyllande) eller Safe Pico (med säkerhetskork för kömodul och metallkula för blandning).
All luft måste avlägsnas innan sprutan blandas.

Provhantering, förvaring och transport

SST, gelrör:
Låt provet koagulera (30 minuter). Centrifugera provet 10 minuter vid 2 000 x g (rumstemperatur).

Transport
SST, gelrör:
Provet bör transporteras omgående till laboratoriet.
Ocentrifugerat prov som anländer laboratoriet inom 2 timmar efter provtagning kan skickas rumstempererat.

Ocentrifugerat prov som ej kan vara lab tillhanda inom 2 timmar skickas kylt och ska vara laboratoriet tillhanda inom 4 timmar.
Om längre transporttid än 4 timmar måste provet centrifugeras innan transport.
Centrifugerade prover behöver ej skickas kylda om de anländer till laboratoriet inom 4 timmar.
Centrifugerade prover som förvaras i kyl håller 4 dygn.

Blodgasspruta, blodgaskapillär:
Provet transporteras omgående till laboratoriet för analys inom 30 minuter. Blodgasspruta får Ej skickas i rörpost då det påverkar resultatet.

Referensintervall

Vuxna: 1,15 – 1,33 mmol/L vid normalt pH.

Barn och ungdom:
< 1 år: 1,10-1,48 mmol/L
1-18 år: 1,20-1,38 mmol/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-12-04/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, EN
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax
E-post Labmedicin@skane.se