P- 

Alkoholer (P-Etanol, P-Metanol, P-Aceton, P-Isopropanol)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Akut 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Huden får inte tvättas med sprit före provtagningen.
PST-rör, Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork).
Kapillär provtagning är inte utvärderad.
Minsta provvolym 0,2 mL plasma.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2200 g utan att korka av röret.
Plasma är hållbart 2 dagar i rumstemperatur och minst 1 vecka i kyl förutsatt att röret är väl tillslutet.

Referensintervall

Ej påvisbart.

Gränsvärden:
P-Metanol < 3 mmol/L
P-Aceton < 3 mmol/L
P-Etanol < 3 mmol/L
P-Isopropanol < 3 mmol/L

1 promille etanol i blod motsvarar cirka 28 mmol/L etanol i plasma eller serum.

Övrig information

P-Alkoholer (metanol, isopropanol, aceton) är alltid akutanalyser. Målet är att svarstiden, från provtagning till svarsutlämning, ska vara högst 4 timmar. Proverna ska därför omgående skickas med taxi till Kristianstad eller Lund från övriga laboratorier i Skåne.
Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-12-19/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
KD/LU
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se