TCC (SC5b-C9)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Digital, Komplement Specialistremiss 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Plasma EDTA-rör. Minsta analyserbara provmängd: 100 µl plasma.
Om fler analyser beställs på samma remiss, ska ett separat rör för TCC skickas.

Provhantering, förvaring och transport

Provet skall vara laboratoriet tillhanda inom 4 timmar från provtagningstillfället.
Vid förvaring och transporttid överstigande 4 timmar: Provet förvaras centrifugerat, avhällt och fryst i -70°C eller -80°C.
Transporteras fryst.
Om provet inte skickas fryst: kontakta laboratoriet
046-173296

  Senast uppdaterad/signatur
2024-04-18/AC
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk immunologi, Provinlämningen Laboratoriemedicin Bas
Adress
Klinisk immunologi,
Provinlämningen Laboratoriemedicin Bas
Akutgatan 8
221  85  LUND
Kontakt
Telefon 046-173296 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se