P- 

TT (Dabigatran)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Allmän 
Svarsfrekvens: Vardagar 08-16 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4,5 mL Na-citrat 21730
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratblod (1 del 0,109 M Na-citrat + 9 delar blod) tas genom venpunktion på sedvanligt sätt i vacutainerrör med blå kork.
Kapillärprovtagning är inte möjlig.
Minsta plasmavolym är 300 µL.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugeras i 20 minuter vid 2 000 x g inom 60 minuter och häll av nytt plaströr.
Avhällt plasma är hållbart 8 timmar i rumstemperatur.

Plasma som inte analyseras omedelbart fryses i -20 °C.
Vid kortare transport förvaras plasman i en för den beräknade transporttiden hållbar fryskedja, tex. Cool Transport Container.
Inför transport vid senare tillfälle, fryses plasman i -20 °C.
Vid längre transport skickas de frysta proverna i kolsyreis.

Referensintervall

Vid dosen 150 mg x2:
Dalvärde (12 timmar efter senaste dos): 60 µg/L (30-130)*
Toppvärde (3 timmar efter senaste dos): 180 µg/L (70-380)*
*Median (10:e-90:e percentil) för Exponeringsintervall

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2019-02-28/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
205  02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 14 20 
Fax 040-33 62 86 
E-post Labmedicin@skane.se