S- 

PFC (Perfluorerade ämnen)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Biologiska prov - specialsortiment (BSP3.0) 
Svarsfrekvens: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

2x5 ml blod tages i vakuumrör utan antikoagulationsmedel och gel. Efter centrifugering (1500xg, 10 min) överförs serumet till polypropylenrör (kan rekvireras från Arbets- och miljömedicin i Lund).

Provhantering, förvaring och transport

Remisser för biologiska prover finns att ladda ner från http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/. Kan också beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

Vi analyserar perfluorheptansyra, perfluoro-1-hexan sulfonate, perfluoro-1-oktan sulfonat, perfluoro-n-decansyra, perfluror-n-dodecansyra, perfluror-n-nonansyra, perfluoro-n-octansyra, perfluoro-n-undecansyra och perfluorerad karboxylsyra.

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2020-03-20 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se