Pt- 

eGFR medel (besvaras eGFRmedel, relativ)

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Rutin/akut 1. Se nedan under Övrig information 
Svarsfrekvens: Dagligen och Akut  
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Litiumheparinplasma eller serum. Kapillärprov kan inte användas. Minsta provmängd 110 µL plasma inklusive dödvolym.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g (rumstemperatur) inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemperatur/kyl. Avskild plasma är hållbar 7 dygn i kyl.

Referensintervall

GFR:
< 2 år: Referensintervall saknas
2-17 år: 86-134 mL/min/1,73 m2
18-50 år: 80-125 mL/min/1,73 m2
51-65 år: 60-110 mL/min/1,73 m2
> 65 år: ≥60 mL/min/1,73 m2

* Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73 m2 kroppsyta talar för njursjukdom.

Övrig information

eGFRmedel, relativ är ett medelvärde av eGFR(CyC), relativ och eGFR(Krea), relativ. För barn (<18 år) beräknas enbart eGFR(CyC), relativ vilket medför att i denna åldersgrupp besvaras GFRmedel, relativ enbart med en kommentar som innehåller eGFR(CyC)-estimatet. P-Cystatin C finns ej som ett beställningsalternativ. Cystatin C-halten erhålls dock som ett delsvar vid beställning av Pt-eGFRmedel.
För mer information om eGFR och cystatin C och klicka på "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-10-28/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Basenheten, Klinisk kemi
Adress
Basenheten,
Klinisk kemi
Labmedicin
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se